“อุทยานธรรมกลางเมืองขนาดย่อม ร่มรื่นอยู่กับธรรมชาติ เน้นการเผยแผ่ธรรม สร้างศาสนทายาท”

พระมงคลธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดทองเนียม

วัดทองเนียม

ปัจจุบัน “พระมงคลธรรมวิธาน” ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทองเนียม และได้ดูแลพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง

วัดทองเนียม

วัดทองเนียม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เดิมที่ดินผืน นี้เป็นพื้นที่ทำสวนและทำบ่อกุ้งมาก่อนโดยมีนาย ม้าน-นางเหว่า ทองเนียม เจ้าของที่ดิน ได้มีความประสงค์จะ อุทิศที่ดินดังกล่าว ทำเป็นสาธารณ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ สังคม

วัดทองเนียมวัดทองเนียมวัดทองเนียมข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน